Flotte design – seks gode principper du bør følge

 • 3
  Shares

Det er faktisk ikke så svært at lave et flot og professionelt design til dit produkt. Det er uanset set hvilket produkt.

Dette er de seks mest almindeligt kendte principper i design og den grafiske branche. Disse principper er med til at skabe det optimale og harmoniske design. Design er dog ikke kun noget der er grafisk, det er noget der relaterer sig til design i stort set alle brancher.

I denne artikel gennemgåes de seks principper, som du kan følge for, at det bliver et godt design.

1. Helhed / Harmoni

Når et design er i harmoni betyder det, at alle elementer harmonere både i afstande, ensartethed, mønster, gentagelse og rytme.

 • Afstanden mellem elementer: Jo tættere to elementer er på hinanden jo mere er disse to elementer relateret. Dette er altid relativt ifht. andre elementer. Dvs. hvis din standard afstand mellem to elementer 5 mm og du pludselig har et nyt element med en afstand af 10 mm. Da vil der være mindre chance for at læseren fornemmer at sidste element hænger sammen med de forrige.

Læs også:Visitkort, lav et godt visitkort. Sådan undgår du de klassiske fejl

 • Ensartethed: Når et elements form bliver gentaget ned over siden. Altså undgå et stort antal af forskellige størrelser og skrifttyper. Jo mere ensartet du gør det, jo mindre rodet vil dit design synes.
 • Mønster: Har du mange elementer og kan du tilsammen danne en form for mønster vil designet også harmonere. Dette giver ro til at øjet kan vandre, uden at hoppe rundt mellem ting der måske er vigtige og mindre vigtige for forståelse af dit produkt.
 • Gentagelse: Dette kommer lidt i forlængelse af mønster. Men primært handler det om at du kan gentage elementer i stedet for at tilføje nye (som i princippet betyder det samme). Jo mere ro du skaber, jo bedre bliver dit produkt.
 • Rytme: Det er lidt lige som musik. Design skal også have rytme og du skal næste kunne “tromme” i samme stil, som når du trommer med på dit yndlingsnummer. Lige som i musikkens verden, når du bryder rytmen ændrer du også tone, emne eller laver et radikal stop for læseren.

2. Balance

Balance er når et design visuelt ikke hænger mest til den ene eller den anden side. Ubalance er selvfølgelig det direkte modsatte. Et godt eksempel er når noget er mest lyst i en side og meget mørkt i den anden side. Eller når der er meget tekst eller kompleksitet i en side og ikke tilsvarende noget i den modsatte side.

 • Symmetrisk opsætning: En måde at opnå balance er ved en symmetrisk opsætning af alle elementer. Dvs. du kan trække en lodret linje ned igennem designet og derved set opsætningen på venstre side er spejlet til højre side.
 • Asymmetrisk opsætning: Denne er lidt sværere. Asymmetrisk, men god opsætning, er når elementer er opstillet forskelligt og du derved ikke kan se en spejlet opsætning. Dog gælder det, at alle elementer er i en form for ligevægt.
 • Radial opsætning: Denne opsætning er når alle elementer er opsat i en form for cirkel eller rund opsætning. Primært ses dette ved informationshjul eller lign. infografikker.

Læs også:Du er verdens bedste - men ingen ved det

3. Informationshieraki

Et informations hieraki er nok en af de vigtigste ting i et godt design. Det fortæller læseren visuelt hvad der er vigtigt i designet. Jo større et element er, jo mere vigtigt er det. Et informationshieraki har dermed til formål at styre læseren i den retning som fortæller/forfatter ønsker.

4. Proportioner

 • Størrelse: Elementer i forskellig størrelse i relation til hinanden giver en visuel ledetråd til hvad der er vigtigt og mindre vigtigt i et design.
 • Ratio: Elementer der er relateret til hinanden i opstillet i fordeling på f.eks. i forholdet 1:3 vil ses i en visuel harmoni. F.eks. den mest kendte metode er Fibonnacci eller det gyldne snit.
 • Division: Ved division forståes at man deler sit “kanvas” op i flere lige store dele. Altså laver et egentlig grid-system. De elementer man så placerer i systemet, kan dække en eller flere dele af den opdeling man har lavet.

5. Dominans / vægt

 • Fremhævning: ved at bryde det visuelle hierarki med en anden farve, hjælper til at fremhæve elementer der er vigtige. Det er bl.a. anvendeligt, når du har flere elementer i samme størrelsesniveau, men en af dem er lidt vigtigere.
 • Farver: bruges bl.a. til at skelne mellem flere elementer i serier eller rækker af ensartede elementer. En tabel er et godt eksempel hvor man deler rækkerne op med farver for at gøre tabellen mere læsevenlig.
 • Størrelse: bruges til at have elementer der dominere eller vægtes højere end andre. Overskrifter/rubrikker er et godt eksempel på dette. Mange gange får billeder også en dominerende plads.. Størelse hjælper dermed læseren til at fokusere på elementer fra det vigtige til det mindre vigtige.

Læs også:Svanemærket - miljørigtig og bæredygtig markedsføring

6. Ensartethed / kontrast

 • Lys og mørke: en klar adskillelse mellem forgrund- og baggrundselementer giver kontrast i et design. Dette giver igen visuelle ledetråde hvad der skal ses og forståes kontra hvad måske blot er et design element.
 • Linjer: med varierende struktur og form giver også en fornemmelse af kontrast. Linjer kan dog også bruges til at skabe luft og gruppere et eller flere elementer.

Dette er de seks mest almindeligt kendte principper i design og den grafiske branche. Disse principper er med til at skabe det optimale og harmoniske design. Design er dog ikke kun noget der er grafisk, det er noget der relaterer sig til design i stort set alle brancher.

 

Var denne artikel nyttig? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få hver måned flere gode råd til, hvordan du kan gøre din virksomheds kommunikation mere effektiv.